Lộc bình gốm sứ Bát Tràng

Còn hàng

Liên hệ

Lộc bình gốm sứ Bát Tràng vẽ tay, đa dạng màu sắc, kích cỡ như 1m, 1,2m; 1,4m; 1,6m; 1,8m. Nung ở nhiệt độ 1200 độ C, có lớp men phủ ngoài bền đẹp, không bao giờ phai màu.

Lộc bình gốm sứ Bát Tràng vẽ tay, đa dạng màu sắc, kích cỡ như 1m, 1,2m; 1,4m; 1,6m; 1,8m. Nung ở nhiệt độ 1200 độ C, có lớp men phủ ngoài bền đẹp, không bao giờ phai màu. 

Sản phẩm liên quan