tranh Mai Hạc thế chữ Tâm

Còn hàng

Liên hệ

Mai là bạn cũ - hạc là tình xưa Tranh gốm học tiết nổi đắp tay 100%, được nung ở nhiệt đội 1200 độ C, màu sắc tự nhiên, tươi sáng, mang đậm phong cách nghệ thuật truyền thống làng cổ Bát Tràng. Không pahi màu, bạc màu theo năm tháng.

Mai là bạn cũ - hạc là tình xưa

Tranh gốm học tiết nổi đắp tay 100%, được nung ở nhiệt đội 1200 độ C, màu sắc tự nhiên, tươi sáng, mang đậm phong cách nghệ thuật truyền thống làng cổ Bát Tràng. Không pahi màu, bạc màu theo năm tháng.